• "Het ging niet om het doel,
    doel was voor mensen
    die wisten waar ze wilden
    uitkomen, hij zocht richting."
    (Adriaan van Dis)

Bezwaar- en beroepzaken

UWV neemt dikwijls beslissingen die werkgevers veel geld kosten. Na onderzoek blijkt regelmatig dat deze op onjuiste gronden werden genomen. RMC helpt werkgevers maar ook de medewerkers om hiertegen in bezwaar te gaan. Naast bezwaarprocedures begeleiden we ook de beroepsprocedure voor de bestuursrechter.

Ook legt UWV regelmatig werkgevers een loonsanctie op en stelt dan dat er bijvoorbeeld te weinig aan re-integratie inspanningen is gedaan. Bij een loonsanctie wordt de werkgever verplicht een derde ziektejaar loon door te betalen. In dit soort gevallen begeleidt RMC de werkgever in het voeren van bezwaar en/of het onderbouwen van een verzoek tot bekorting van de loonsanctie.

Veel voorkomende bezwaarzaken

WGA beschikkingen zijn complex en voor werkgevers heel kostbaar. Via een bezwaarprocedure of WIA herkeuring helpt RMC werkgevers om van de WGA- een IVA uitkering te maken. Een positief resultaat levert dikwijls een enorme kostenbesparing op. Wist u dat een WGA  uitkering een werkgever 10 jaar financieel wordt toegerekend in een verhoogde WGA premie (Dit kost een werkgever vaak tussen de €100.000 en €150.000) Een IVA uitkering blijft geheel voor rekening van UWV. Hiervoor wordt u als werkgever dus niet belast.
 

Veel voorkomende verzuimdossiers

Het gebeurt regelmatig dat werkgevers moeite hebben met zieke medewerkers die moeilijk in beweging zijn te krijgen om te reïntegreren. Ook ontstaat er dikwijls een conflictsituatie. Niet alleen kost het verzuim werkgevers veel geld (wij denken aan loon doorbetaling bij ziekte maar ook aan het vervangen van de zieke medewerker) Hier is wet- en regelgeving op van toepassing waardoor, wanneer er te weinig gedaan wordt aan re-integratie, de werkgever door UWV een loonsanctie krijgt opgelegd. Een frisse blik van een buitenstaander wil een dergelijk dossier nog weleens in beweging krijgen.

Eigen risicodragerschap?

We onderzoeken voor werkgevers de risico’s van het voor eigen rekening nemen van de WGA en/of de ziektewet (WGA ERD en ZW ERD). Met het resultaat van dit onderzoek kan een werkgever een wel overdachte keuze maken.
Ook begeleiden we werkgevers in de uitvoering van het ZW eigen risicodragerschap.
Maak gebruik van ons ziektewet- en of WGAerd-onderzoek. Download hier het document 'beschikking loonheffingen gedifferentieerde premie werkhervattingskas' dat hiervoor nodig is.