RMC Consultancy inventariseert en analyseert de risico’s die uw organisatie loopt.
Wij toetsen de beheers- en beleidsmaatregelen die voorhanden zijn zoals protocollen, leveringsvoorwaarden, verzuimbeleid en afgesloten verzekeringen.
Het doel van ons onderzoek is tot een optimale mix van beheersmaatregelen van risico's te komen.

Risico in uw bedrijf

Ondernemers zijn zich soms niet bewust van de risico’s die zij lopen. Soms worden kansen dat zaken zich voordoen en de gevolgen ervan onderschat. Het gaat immers toch al jaren goed? Ook zonder preventieve maatregelen! Of het nu gaat om de geleverde producten of diensten, beschadiging van eigendommen of de veiligheid van medewerkers: de gevolgen van onjuiste inschattingen kunnen leiden tot bedreiging van de continuïteit.

Wat doen wij?

RMC Consultancy inventariseert en analyseert mogelijke risico’s die een organisatie loopt. Wij toetsen de beheers- en beleidsmaatregelen die voorhanden zijn zoals protocollen, leveringsvoorwaarden, verzuimbeleid en afgesloten verzekeringen. Het doel van ons onderzoek is tot een optimale van beheersmaatregelen van risico's te komen. U krijgt van ons een helder overzicht met aanbevelingen en een concrete actielijst

RMC Diensten

Onze dienstverlening is vrij abstract omschreven, vandaar dat we hieronder nog even onze concrete producten opsommen:

  • Het maken van verzuimanalyses
  • Het terugdringen van verzuim en arbeidsongeschiktheid
  • Het coachen en trainen van verzuimprofessionals
  • Uitvoering van de ziektewet
  • Her-beoordelingen
  • Claim-beoordelingen en adminstratieve ondersteuning
  • Het selecteren van de juiste providers op het gebied van verzuim en re-integratie
  • Verzuimdossier checks (is het dossier poortwachter proof?, vanuit de Wet verbetering poortwachter)