Ziekmelding door werkgever zonder overleg

Ziekmelding door werkgever zonder overleg

Hoewel ik mij regelmatig verbaas over de vindingrijkheid van mensen bereikte de onderstaande werkgever wat mij betreft het toppunt.

Luuk (57 jaar) werkt al 30 jaar bij het bedrijf dat van Luuk zijn vader is geweest en in 2002 door zijn vader werd verkocht aan Luuk zijn huidige werkgever.

Luuk heeft vanaf kindertijd een erfelijke visuele beperking en voert zijn (administratieve) werk uit met behulp van een board met grote letters dat speciaal ontwikkeld is voor slechtzienden. Hiermee werkt Luuk full time, hij heeft zich al jaren niet ziek gemeld. Luuk ontving regelmatig een verzuim bonus, ook over 2019.

Luuk zijn leidinggevende is van mening dat Luuk zijn productie achter loopt en meldde Luuk ziek. Dit werd niet met Luuk besproken. Luuk was dan ook heel verbaasd een uitnodiging te ontvangen voor een consult bij de bedrijfsarts. En op de vraag aan zijn leidinggevende naar de reden van dit consult en wie dit, zonder overleg met Luuk, inplande was het antwoord, “ja wij hebben je ziek gemeld”.  Wij vinden namelijk dat je steeds langzamer werkt en te weinig produceert. Heel vreemd, Luuk behandelt al jaren dezelfde klanten en heeft nooit klachten gehad.

Luuk accepteerde de afspraak met de bedrijfsarts en vertelde de bedrijfsarts wat er aan de hand was. Waarop de arts Luuk adviseerde niet akkoord te gaan met de ziekmelding.

Zonder dat de kwestie werd doorgesproken of opgelost sudderde een en ander voort waarop Luuk op enig moment een formulier Eerstejaars evaluatie ontving met de vraag om dit document te ondertekenen. Luuk heeft dit formulier niet ondertekend en heeft opnieuw en nu schriftelijk, aangegeven dat hij niet akkoord ging met de ziekmelding.  Ook attendeerde Luuk zijn leidinggevende op de door hem ontvangen bonus waarop stond vermeld dat deze werd gegeven omdat Luuk zich het hele jaar niet ziekmeldde

Inmiddels moet er een WIA uitkering worden aangevraagd waar Luuk opnieuw niet aan meewerkt.

Zou de werkgever van Luuk nu echt gedacht hebben dat dit de manier is om een wellicht functioneringsprobleem op te lossen?

Inmiddels is er sprake van een verstoorde arbeidsrelatie en werd door Luuk en zijn werkgever juridische hulp ingeschakeld. En ongetwijfeld zal ontslag de enige optie zijn om uit het probleem te komen. Werkgever moet de rechter echter wel duidelijk kunnen maken dat er voor Luuk binnen de organisatie geen enkel perspectief meer is en zal om de ontslagredenen te kunnen aantonen heel druk worden met het op orde brengen van zijn dossier.

Wanneer de werkgever denkt dat alleen het aantonen van een verstoorde arbeidsverhouding voor de rechter voldoende reden is voor ontslag zou dat wel eens tegen kunnen vallen. Bij meerdere ontslagredenen gecombineerd zou dit wellicht wel tot ontslag kunnen leiden. Bijvoorbeeld de combinatie disfunctioneren en een verstoorde arbeidsverhouding. Of een verstoorde arbeidsverhouding en andere omstandigheden die zodanig zijn dat de arbeidsovereenkomst niet in stand kan blijven. Vanwege de dubbele reden is er een kans dat de Rechter het ontslag goed keurt.

Als extra compensatie zou Luuk wellicht een 50% hogere transitie vergoeding toegewezen krijgen. Dit is een sanctie voor de werkgever vanwege het gebrek aan een volledige ontslagreden. Echter, als ook meerdere ontslagredenen niet voldoende onderbouwd kunnen worden door de werkgever, keurt de kantonrechter het ontslag af en blijft Luuk in dienst.

Bij een arbeidsconflict denken we vaak aan juridische stappen en een gang naar de rechter. Ik adviseer mijn klanten altijd te kiezen voor een uitkomst zonder rechter. In de praktijk betekent dat: we lossen het niet op door te procederen, maar door te communiceren. Want procederen is enorm duur en levert eigenlijk alleen maar ellende op.

Mijns inziens zijn er bij de kwestie van Luuk veel kansen gemist om op een volwassen manier tot een effectieve oplossing te komen voor het probleem. Jammer, dit had, zeker voordat de werkgever voor een ziekmelding koos, heel anders kunnen lopen. In dit soort kwesties kan er op deze manier geen winnaar zijn.

Na ontvangst van de uiteindelijke beslissing zal ik jullie hierover informeren.

Reactie plaatsen